ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อจำกัดในการใช้เว็บไซต์

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายบังคับใช้อื่น ๆ ของแต่ละประเทศทั่วโลก ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่จัดให้มีบนเว็บไซต์นี้ (“ซอฟต์แวร์”) เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของเจ้าของแต่ละราย และได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายใช้บังคับอื่น ๆ ของแต่ละประเทศทั่วโลก ตลอดจนบทบัญญัติแห่งสนธิสัญญา การใช้ซอฟต์แวร์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาอนุญาตให้ผู้ใช้ขั้นสุดท้ายใช้ซอฟต์แวร์แต่ละฉบับซึ่งจัดทำขึ้นระหว่างเจ้าของซอฟต์แวร์ดังกล่าวกับผู้ใช้ขั้นสุดท้าย 

มิให้ตีความข้อความใดๆ บนเว็บไซต์นี้ว่า มีการอนุญาตหรือมีการมอบสิทธิโดยปริยาย โดยการถูกตัดบท หรือโดยประการอื่นในการใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ โดยปราศจากหนังสืออนุญาตโดยชัดแจ้งจากโซนี่ หรือเจ้าของที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า

การรับประกันสินค้า
ACR รับประกันสินค้าทุกชิ้น 2 ปี

ทางเราขออนุญาตไม่ทำการคืนเงินค่าสินค้า ในกรณีดังนี้

  1. สินค้าที่ส่งกลับมามีร่องรอยการใช้งานหรือไม่อยู่ในสภาพเดิมที่จัดส่งไป ตราที่ประทับบนกล่องส่งสินค้าคืนมีอายุเกิน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเซ็นต์รับสินค้าปลายทาง ยึดตามวันเวลาที่ระบุจากFlash pick-up เป็นหลัก 

*หากทางเราตรวจสอบสินค้าแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทางเรา ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสินค้าและไม่ส่งสินค้ากลับ โดยทางลูกค้าสามารถมารับสินค้าคืนเองที่ 63/1 หมู่ 3 ตำบล ดอนแก้ว อำเภอ สารภี เชียงใหม่ 50140

  1. เมื่อทางเราได้รับสินค้าและตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้าเต็มจำนวนกลับไปตามเลขที่บัญชีที่ท่านให้ไว้ในใบคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการ

การรับประกันสินค้าครอบคลุม กรณีตามหัวข้อด้านล่างนี้เท่านั้นนะคะ

  1. ต้องเป็นสินค้าที่ซื้อผ่านจากทาง ACR เท่านั้น มีใบเสร็จการสั่งซื้อสินค้า หรือ แจ้งชื่อผู้สั่งสินค้าได้ครบถ้วน
  2. ในกรณีที่สินค้าชำรุด  เนื่องด้วยคุณภาพ ทางเราจะเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทางลูกค้า (รับประกันการเปลี่ยนสินค้า ภายใน 7 วัน) หากหลังจากนั้น ทางเราจะทำการซ่อมดูแลให้ แต่ทางลูกค้าจะต้องทำการชำระค่าขนส่งเองค่ะ
    หากเป็นกรณีที่นอกเหนือจากที่กล่าวทาง ACR ขออนุญาตพิจารณาเป็นรายบุคคลไปนะคะ

*สินค้าที่ไม่มีการแจ้งคืนกลับมาภายในเวลา 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า จะไม่มีการคืนเงินค่าสินค้าในทุกกรณีนะคะ

*เงื่อนไขทั้งหมดในการรับประกันสินค้า การตัดสินใจจากทาง ACR ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี